КНТЕУ

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) (англ. Kyiv National University of Trade and Economics або KNUTE) — вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України в Києві, Україна. Заснований як Київський філіал Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі в 1946 році. Знаходиться у Деснянському районі на території Лісового масиву між вулицями Кіото і Мілютенка.

В КНТЕУ навчається 36,600 тисяч студентів, у тому числі 13,5 тисяч за денною формою навчання. Підготовка фахівців здійснюється за 18 спеціальностями, 42 бакалаврськими і 56 магістерськими програмами, з яких 8 – англійською мовою викладання..

У фонді бібліотеки понад 1,200,000 одиниць зберігання. При університеті діє аспірантура і докторантура.

Історія[ред. • ред. код]
Історія Київського національного торговельно-економічного університету бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, заснованого 1946 року. У зв’язку зі створенням у 1958 році Міністерства торгівлі УРСР та підпорядкуванням йому навчальних закладів, розташованих на території України, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 50 від 14 січня 1959 році Київський філіал Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі було підпорядковано Харківському інституту радянської торгівлі, в тому ж році — Донецькому інституту радянської торгівлі.

У вересні 1965 року директором філіалу призначено кандидата економічних наук Василя Задорожного. Заступником директора став кандидат економічних наук Олексій Колчигін. Нагальна потреба в кадрах вищої кваліфікації для галузі торгівлі сприяла створенню на базі філіалу самостійного вищого навчального закладу. Постановою Ради Міністрів УРСР № 195 від 4 березня 1966 року на базі Київського філіалу Донецького інституту радянської торгівлі створено Київський торгово-економічний інститут, до складу якого увійшли Одеський і Чернівецький філіали. У складі інституту почали діяти 4 факультети: торговий, економічний, технологічний та підвищення кваліфікації.

У жовтні 1966 року ректором КТЕІ призначено кандидата філософських наук Тамару Скирду. За її ініціативою включено до плану будівництва і споруджено інститутський комплекс у складі навчально-лабораторного корпусу, гуртожитків, комбінату харчування, актової зали. Провідними науково-педагогічними кадрами стали Лев Безпалий, Василь Горєлкін, Володимир Іваницький, Михайло Мельман, Олексій Колчигін, Ганна Рудавська та інші. На викладацьку роботу в інститут пререйшли з Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР. Для забезпечення навчального процесу висококваліфікованими кадрами-педагогами було створено аспірантуру, спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій.

У 1986—1987 роках на посаді ректора працював доктор економічних наук, професор Іван Майборода, у 1988—1990 роках — кандидат економічних наук, професор Віктор Невесенко. У листопаді 1991 року на посаду ректора призначено Анатолія Мазаракі.

Постановою Кабінету Міністрів України № 542 від 29 серпня 1994 перетворений у Київський державний торговельно-економічний університет.

Ювілейна монета НБУ номіналом 2 грн., присвячена 70 річниці КНТЕУ
У квітні 1994 року інститут отримав найвищий IV рівень акредитації. У серпні 1994 року на базі Київського торгово-економічного інституту створено Київський державний торговельно-економічний університет. Указом Президента України № 1059/2000 від 11 вересня 2000 року[4] університету надано статус національного.

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. №1223-р. «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі»[5] та Наказу МОН України від 17.12.2015 № 1309 «Про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі»[6] Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі приєднано до Київського національного торговельно-економічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу Університету.

Рейтинги[ред. • ред. код]
В загальному рейтингу ВНЗ України «Компас»:

2007—2008 рр. — 4 місце.[7]
2009 р. — 6 місце[8]
2010 р. — 6 місце[9]
2011 р. — 6 місце[10]
2012 р. — 7 місце[11]
2013 р. — 7 місце
В рейтингу університетів України «Топ-200 Україна»:

2007 р. — 35 місце[12]
2008 р. — 25 місце[13]
2009 р. — 23 місце[14]
2010 р. — 23 місце[15]
2011 р. — 21 місце[16]
2012 р. — 22 місце[17]
2013 р. — 19 місце
2014 р. — 22 місце[18]
2015 р. — 24 місце[19]
У 2012 році КНТЕУ ввійшов в п’ятірку найбільш популярних ВНЗ України[20].

В 2016 році за даними Міністерства освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет посідає 5 місце в країні за кількістю поданих абітурієнтами заяв до ВНЗ – 17 640.

Адміністрація[ред. • ред. код]
Ректор — Анатолій Мазаракі, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України та член Атестаційної колегії МОН України, голова наукової секції ”Економіка” МОН України.
Перший проректор — Притульська Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор, президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» та Українського товариства товарознавців і технологів, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02.
Проректор з науково-педагогічної роботи — Шаповал Світлана Леонідівна, кандидат технічних наук, доцент.
Проректор з наукової роботи — Мельниченко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор.
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків — Валерій Сай, кандидат економічних наук, доцент, дипломатичний радник І класу, координатор проектів ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, TEMPUS.
Проректор з адміністративно-господарської роботи — Шаповал Леонід Геннадійович, інженер-будівельник.
Структура[ред. • ред. код]
Факультети КНТЕУ

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем (ФОАІС)[21]
Факультет міжнародної торгівлі та права (ФМТП)
Факультет економіки, менеджменту та психології (ФЕМП)
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (ФРГТБ)[22]
Факультет фінансів та банківської справи (ФФБС)[23]
Факультет торгівлі та маркетингу (ФТМ)
В КНТЕУ навчається близько 40 тисяч студентів, у тому числі 13,5 тисяч за денною формою навчання. Підготовка фахівців здійснюється за 18 спеціальностями, 42 бакалаврськими і 56 магістерськими програмами, з яких 8 – англійською мовою викладання.

Університет має 6 факультетів:

економіки, менджменту та психології (ФЕМП)
фінансів та банківської справи (ФФБС)
обліку, аудиту та інформаційних систем (ФОАІС)
ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (ФРГТБ)
міжнародної торгівлі та права (ФМТП)
торгівлі та маркетингу (ФТМ)[1]
До структури КНТЕУ входять Інститут вищої кваліфікації, Вінницький торговельно-економічний інститут, Чернівецький торговельно-економічний інститут, Харківський торговельно-економічний інститут, Ужгородський торговельно-економічний інститут, Одеський торговельно-економічний інститут, Харківський інститут фінансів, Бурштинський торговельно-економічний коледж, Торговельно-економічний коледж (м. Київ), Вінницький торговельно-економічний коледж, Житомирський торговельно-економічний коледж, Коломийський економіко-правовий коледж, Харківський торговельно-економічний коледж, Хмельницький торговельно-економічний коледж, Ужгородський торговельно-економічний коледж, Одеський фінансово-економічний коледж, Вище комерційне училище (м. Київ), Чернівецьке вище комерційне училище, Ужгородське вище комерційне училище, Лабораторія дистанційного навчання, Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства.

Для забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів функціонують Навчально-виробниче об’єднання, Центр навчально-виробничого тренінгу, Центр з сертифікації продукції послуг та систем якості, Центр педагогічних та психологічних досліджень.

З метою організації та координації навчального процесу, виховної роботи зі студентами, наукової діяльності діють функціональні відділи, бібліотека, навчально-методичний відділ, центр розвитку кар’єри, інші підрозділи.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечують кваліфіковані, досвідчені науково-педагогічні кадри. Питома вага викладачів з науковими ступенями доктора та кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівників вищої школи, академіки та члени-кореспонденти національних та галузевих академій наук. Створено систему підвищення рівня педагогічної майстерності, опанування викладачами сучасних форм і методів навчання. Працює Вища школа педагогічної майстерності та 28 наукових шкіл.

Наукова діяльність[ред. • ред. код]
Організацією науково-дослідної роботи в університеті займається структурний підрозділ Науково-дослідна частина КНТЕУ. Її діяльність спрямована на вирішення таких завдань: реалізація безперервного циклу науково-дослідної діяльності — від фундаментальних досліджень до впровадження результатів науково-технічних розробок у практику; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва; забезпечення напрацювань інтелектуальної власності науковців університету за підсумками виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт; сприяння розвитку науково-технічної творчості студентів; підготовка та проведення наукової експертної ради університету.

Основні напрямки діяльності:

стратегічні напрями і пріоритети розвитку сфери товарного обігу;
розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки;
зовнішньоекономічна діяльність України в контексті міжнародної інтеграції;
удосконалення методології інноваційно-інвестиційного менеджменту в контексті сталого економічного розвитку;
політика розвитку ринку туристичних послуг в Україні в умовах глобалізації;
стратегічні напрямки розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу;
вектор розвитку торгового маркетингу, системи електронної комерції та логістичного менеджменту;
ефективність функціонування бюджетної системи в умовах соціально-орієнтованої економіки;
управління конкурентоспроможністю, якістю та екологічною безпекою товарів;
збереження біологічної цінності продуктів для масового та лікувально-профілактичного харчування;
удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, контролю господарської діяльності підприємств різних форм власності;
ефективне управління сучасним банком;
розробка та використання новітніх технологій навчання у вищій школі.
Видання університету[ред. • ред. код]

«Вісник КНТЕУ»
В університеті функціонує Центр підготовки навчально-методичних видань, обладнаний сучасним обладнанням повнокольорового друку, комп’ютерним устаткуванням та новітніми видавничими програмами, що забезпечує високий поліграфічний рівень виготовлення друкованої продукції. Має штат висококваліфікованих редакторів, іншого персоналу. Головним його завданням є видання та забезпечення студентів і викладачів підручниками, навчальними посібниками, іншою навчально-методичною літературою. Щороку друкується понад 500 найменувань творів.

Видається науковий журнал «Вісник КНТЕУ», “Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право” та міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки»[24]. Журнал «Вісник КНТЕУ» зареєстровано ВАК України України як наукове фахове видання з економічних, технічних і політичних наук[25]. Київський національний торговельно-економічний університет з березня 2000 року видає газету «Університет і час».

За ініціативою Ради студентського самоврядування та підтримки голови РСС КНТЕУ і адміністрації університету, Центр підготовки навчально-методичних видань має можливість реалізувати видання «Кіото, 19» – перший студентський інформаційно-розважальний журнал.

Бібліотека[ред. • ред. код]
Докладніше: Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету
Наукова бібліотека КНТЕУ заснована у 1948 році як бібліотека філії Донецького інституту радянської торгівлі (книжкові фонди — 20 тисяч примірників)[26]. Від 1966 року — бібліотека Київського торговельно-економічного інституту.

В структурі бібліотеки — 9 відділів. До послуг користувачів — 7 читальних залів, абонементів, МБА, спеціальні сектори: мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал каталогів та електронної інформації. Книжкові фонди складають понад 1,200,000 примірників, із них майже 950 тисяч в активному використанні; з них близько 720 тисяч примірників підручників, близько 380 тисяч примірників наукової літератури, 495 назв періодичних видань. Щорічне поповнення фонду — до 60 тисяч примірників. Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю Університету, комплектується найновішими виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями університету (підручники, посібники, методичні рекомендації й вказівки з багатьох навчальних дисциплін).

Автоматизована бібліотечна інформаційна система бібліотеки пропонує читачам такі бази даних: понад 100 тисяч назв документів в електронному каталозі книг та статей, «Періодичні видання», «Праці викладачів КНТЕУ», повнотекстові бази «Нормативні акти України» та інформаційні списки на допомогу навчальному процесу. Розпочато створення Електронної бібліотеки навчальних посібників.

Студентське життя[ред. • ред. код]
Студентське містечко КНТЕУ — це комплекс гуртожитків із медичним і побутовим обслуговуванням, спортивними спорудами, виробничими приміщеннями, майстернями, необхідними для експлуатації і ремонту споруд, приміщень, інженерного обладнання і комунікацій. На території студентського містечка розташовано 3 студентські гуртожитки[27].

В університеті діють 9 рад студентського самоврядування, 14 клубів за інтересами, наукове товариство молодих вчених та студентів, 12 груп спортивного вдосконалення. В культурно-мистецькому центрі діють 6 художніх колективів.

Понад 300 студентів-спортсменів беруть участь у всесвітніх та міжнародних змаганнях, олімпіадах, всеукраїнських, міських спартакіадах. Серед них 1 заслужений майстер спорту, 18 майстрів спорту міжнародного класу, 75 майстрів і 103 кандидати в майстри спорту. 5 студентів університету були учасниками Олімпійських ігор 2004 року в Афінах та 6 студентів брали участь у Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні.

На території навчального закладу розташовано спортивний комплекс. До нього входять: стадіон з футбольним полем, волейбольним та баскетбольним майданчиками, легкоатлетичними секторами; два ігрових спортивних манежі; тренажерний та гімнастичні зали; зал фізичної реабілітації; багатофункціональний спортивний майданчик. ФК «Меркурій-КНТЕУ» представляє університет в чемпіонаті ААФУ. У 2014 р. команда ФК «Меркурій-КНТЕУ» стала Чемпіоном України з футболу серед ВНЗ, а в 2016 році – володар Кубку м. Києва серед студентських команд ВНЗ.

З дня заснування університету кожний навчальний рік проводиться традиційна спартакіада серед збірних команд факультетів з 12 видів спорту за підсумками якої факультету-переможцю вручають перехідний кубок.

Вже більше 10 років КНТЕУ співпрацює з Київським міським центром крові, двічі на рік влаштовуючи Дні донорів у стінах університету. В березні 2013 року за чотири дні донорами в КНТЕУ стали 555 чоловік, а вже листопаді — 656. Такий результат привернув увагу представників «Книги рекордів України» і був зафіксований, як перший та унікальний в Україні рекорд із найбільшої кількості донорів[28].

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

Диплом24 – дипломные, курсовые и контрольные по студенческой цене.

Лидеры в написании дипломных и курсовых работ.

18 лет практики. Выполнили 1 235 263 работ. Средний бал не ниже 4,8 из 5.

Только проверенные авторы с 8-летним стажем. Подтвержденные рекомендациями. Все авторы с научными степенями.

Выполняем работы для: КНУ, КНЕУ, КНТЕУ, АМУ, НАУ, КПИ, МАУП, КИБИТ, НТУ и многих, многих других.